Aktualności - III Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

III Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

22 maja 2024

III Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
  4. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

4.a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2024r.
4.b. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata 2024-2031.
4.c . w sprawie wyboru dodatkowego członka Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej reprezentującego Gminę Żukowo.
4.d. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Baninie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/8 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą.
4.e. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie przy ul. Gdańskiej 28 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów, na czas oznaczony, z dotychczasowymi najemcami.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Katarzyna Cichowicz


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2024-05-22)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij